Rezerwacja bez pośredników - aktualna dostępność i gwarancja najniższej ceny tel: 600-527-215 Sprawdź. Wygodne Pokoje

REGULAMIN

1.   Willa Slavita prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

2.   Goście Willi zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu przepisów BHP
i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3.   Pokój w budynku wynajmowany jest na doby.

4.   Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 następnego dnia.

5.   Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.

6.   Należność za pobyt w Willi pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Willa nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.

7.   W przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej Willa nie zwraca wpłaconego zadatku.

8.   Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić właścicielowi obiektu, który uwzględni je w miarę możliwości.

9.   Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Wilii powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

10.  Gość powinien zawiadomić Właściciela Willi o szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu

11.   Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

12.    W przypadku potwierdzenia dostępności zamawianego przez klienta Willi Slavita pokoju,  należy w ciągu 24 godzin wpłacić na konto Willi zadatek, w przeciwnym razie rezerwację uznaje się za nie ważną.

13.    Willa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,  kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu u Właściciela obiektu,  jeżeli ww. przedmioty zostały pozostawione w pokoju Willa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

14.     Parking Willi jest bezpłatny, niestrzeżony.

15.     Właściciel Willi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nich mienia.

16.       W Willi Slavita obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00 również w SYLWESTRA!

17.       W przypadku naruszenia postanowień regulaminu zwłaszcza ciszy nocnej, Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Willi, w szczególności zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

18.        Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt cenę.

19.        Zabrania się zapraszania i przyjmowania gości (osób niebędących klientami Willi) w pokojach bez zgody Właściciela Willi.

20.        Zabrania się hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

21.         Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
22.        Opuszczając Willę gość powinien zdać Właścicielowi pokój.
23.        Zwierzęta nie są akceptowane
24.        Regulamin obowiązuje od 1.12.2014 r.
                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                Właściciel Willi Slavita

Rezerwacja bez pośredników - aktualna dostępność i gwarancja najniższej ceny tel: 600-527-215 Sprawdź. Wygodne Pokoje